توزیع کمک های غیرنقدی بهمن ماه بنیاد خیریه مرحوم سزاوار از امروز (شنبه 28 بهمن) آغاز می شود
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ تعداد بازدید: ۲۰۲
print

توزیع کمک های غیرنقدی بهمن ماه بنیاد خیریه مرحوم سزاوار از امروز (شنبه 28 بهمن) آغاز می شود

نظرات

 نام:
 *نظر: