دل نوشته ها

و چنین آغاز شد...

و چنین آغاز شد...

ادامه مطلب
1394/09/16

دلنوشته سیدجلال خواب نما

دلنوشته سیدجلال خواب نما

ادامه مطلب
1394/06/23

روز پدر

روز پدر نزدیک است

ادامه مطلب
1394/06/23

احتیاج مردم به شما ، نعمت خدا بر شماست ، از نعمت خدا خسته نشوید امام حسین ( ع )

آرام روی زمین نشسته بود و با چشمانی درشت و براق به من نگاه می کرد ، به چشمانش نگاه می کردم چشمانی سراسر مهربانی و صداقت و با خود می اندیشیدم

ادامه مطلب
1394/06/04

مشارکت هنرمندان مشهد در بنیاد خیریه مرحوم حاج محمود مشارکت هنرمندان مشهد در بنیاد خیریه مرحوم حاج محمود سزاواربندی

مشارکت هنرمندان مشهد در بنیاد خیریه مرحوم حاج محمود مشارکت هنرمندان مشهد در بنیاد خیریه مرحوم حاج محمود سزاواربندی

ادامه مطلب
1394/05/19