اخبار

ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر مبارک باد

ادامه مطلب
1396/01/21

توزیع کمکهای غیر نقدی فروردین ماه شروع شد .

ادامه مطلب
1395/01/24

قصرنامه 93 -92 منتشر شد .

قصرنامه 93 -92 منتشر شد .

ادامه مطلب
1394/09/16

توزیع کمکهای غیر نقدی مهرماه شروع شد .

توزیع کمکهای غیر نقدی مهرماه شروع شد .

ادامه مطلب
1394/07/07

راه اندازی سایت بنیاد خیریه مرحوم سزاوار

سایت بنیاد خیریه مرحوم سزاوار به آدرس www.sezavar-cf.com راه اندازی گردید.

ادامه مطلب
1394/06/22