اخبار

دسته های خبری:

آخرین اخبار:

توزیع کمک های غیر نقدی اسفند ماه 1402بنیاد خیریه مرحوم سزاوار

توزیع کمک های غیر نقدی اسفند ماه 1402بنیاد خیریه مرحوم سزاوار به افراد تحت پوشش بنیاد خیریه مرحوم سزاوار

ادامه مطلب
1403/01/02

چاپ پنجم کتاب سزاوارترین مرد منتشر شد

چاپ جدید (پنجم) کتاب سزاوار ترین مرد منتشر شد ، این کتاب زندگی نامه داستانی پدر صنعت هتل داری ایران و بنیان گذار کبیر هتل بین المللی قصر

ادامه مطلب
1402/12/29

توزیع کمک های غیر نقدی آذر ماه 1402بنیاد خیریه مرحوم سزاوار

توزیع کمک های غیر نقدی دی ماه 1402بنیاد خیریه مرحوم سزاوار به افراد تحت پوشش بنیاد خیریه مرحوم سزاوار

ادامه مطلب
1402/11/28

تقدیر نامه مدیر کل بهزیستی استان خراسان رضوی

تقدیر نامه مدیر کل بهزیستی استان خراسان رضوی

ادامه مطلب
1399/08/13

توزیع کمک های غیر نقدی تیر ماه بنیاد خیریه مرحوم سزاوار

ادامه مطلب
1397/04/25

توزیع کمک های غیر نقدی اردیبهشت ماه بنیاد خیریه مرحوم سزاوار

ادامه مطلب
1397/02/24

توزیع کمک های غیر نقدی فروردین ماه

ادامه مطلب
1397/01/30

توزیع کمک های غیرنقدی بهمن ماه بنیاد خیریه مرحوم سزاوار از امروز (شنبه 28 بهمن) آغاز می شود

ادامه مطلب
1396/11/28

توزیع کمک های غیر نقدی دی ماه در هتل بین المللی قصر

ادامه مطلب
1396/10/25

توزیع کمک های غیر نقدی آذر ماه در هتل بین المللی قصر

ادامه مطلب
1396/09/24

توزیع کمک های غیر نقدی آبان ماه در هتل بین المللی قصر

ادامه مطلب
1396/08/22

توزیع کمک های غیر نقدی مهرماه امروز در هتل بین المللی قصر

ادامه مطلب
1396/07/25
/ 3  (تعداد کل رکوردها:27)