توزیع کمک های غیر نقدی دی ماه 1400بنیاد خیریه مرحوم سزاوار
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ تعداد بازدید: ۲۲۰
print

توزیع کمک های غیر نقدی دی ماه 1400بنیاد خیریه مرحوم سزاوار به افراد تحت پوشش بنیاد خیریه مرحوم سزاوار

 توزیع کمک های غیر نقدی دی ماه 1400بنیاد خیریه مرحوم سزاوار

 توزیع کمک های غیر نقدی دی ماه 1400بنیاد خیریه مرحوم سزاوار به افراد تحت پوشش بنیاد خیریه مرحوم سزاوار

 

 

 

 

نظرات

 نام:
 *نظر:

مطالب مشابه