جستجو : بنیاد خیریه

اخبار

مطالب

  • پیام مدیر عامل

    ...ی اعطای فرصت خدمت به هم نوعانم سپاسگزار و قدردانم.بنیاد خیریه مرحوم سزاوار اینک که با یاری و کمک های...

  • درباره مجله بانی

    مجله بانی  بانی عنوان نشریه سراسری بنیاد خیریه مرحوم سزاواربندی میباشدکه بطور فصلی منتشر م...