جستجو : محمود سزاوار بندی

اخبار

  • چاپ پنجم کتاب سزاوارترین مرد منتشر شد

       چاپ جدید (پنجم) کتاب سزاوار ترین مرد منتشر شد ، این کتاب زندگی نامه داستانی پدر صنعت هتل داری ایران و بنیان گذار کبیر هتل بین المللی قصر مرحوم حاج محمود سزاوار بندی می باشد .