کمک


 مراجعین  محترم می تواند با ورود به سایت بنیاد خیریه و ثبت نام در سایت نسبت به کمک به  نیازمندان اقدام کنند ، در این سایت در دو قسمت پرداخت نقدی و غیر نقدی می توانند نسبت به کمک به نیازمندان اقدام کنند ، از طریق پرداخت نقدی می توانند هم بصورت حواله ای و هم بصورت پرداخت آنلاین وهم پرداخت به وسیله موبایل (USSD) پرداخت نقدی را انجام دهند ، با استفاده ازکمک های غیر نقدی می توانند نسبت به پر کردن فرم مربوطه و مشخص کردن اقلام کمکی اقدام کنند تا کارشناسان بنیاد خیریه با آنها تماس گرفته و نسبت به تحویل کالاها هماهنگی لازم را انجام دهند.