فراخوان مهربانی

این سامانه در حقیقت پل ارتباطی بنیاد با خیرین محترم میباشد که شامل فراخوانهای متعدد بنیاد در حوزه های فعالیت خود از جمله تهیه جهیزیه و ... می باشد. خیرین میتوانند با عضویت در این سامانه ضمن مشاهده فراخوانها اقدام به انجام کمک های نقدی و غیر نقدی نمایند .

 
* نام: * نام خانوادگی:
* تلفن همراه: تلفن ثابت:
آدرس: *  ایمیل :
loader
کد امنیت را وارد کنید: