اعلام همکاری

خیرین محترم میتوانند علاوه بر ارسال کمک های نقدی و غیر نقدی ، اقدام به همکاری با بنیاد در زمینه های مختلفی که توانایی انجام آنرا دارند اقدام به همکاری و خدمت رسانی به نیازمندان نمایند. این فرم به گونه ای طراحی می گردد که اطلاعات عمومی و تخصصی در مورد فعالیتهای مورد نظر خیر را اخذ و وی را به عنوان خیر در بانک اطلاعاتی بنیاد ثبت میکند. اکنون کارشناسان بنیاد بنا به موارد مورد نیاز اقدام به اطلاع رسانی و دریافت کمک از این خیرین خواهند نمود. این خیرین میتوانند از مشاغل مختلف باشند.

 
* نام: * نام خانوادگی:
*  تلفن همراه : تلفن ثابت:
آدرس: *  ایمیل :
زمینه تخصصی:
loader
کد امنیت را وارد کنید: