دلنوشته سیدجلال خواب نما
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ تعداد بازدید: ۵۴۹۶
print

دلنوشته سیدجلال خواب نما

دلنوشته سیدجلال خواب نما

 

اینکه خداوند متعال به بعضی از بندگانش لطف خاص و مضاعفی می نماید که خادم خوبی برای بندگان پاکش باشند، نصیب و روزی هرکس نخواهد بود و این لطف بجهت حضورو حرکت در مسیر او باعث می شود.
امید است آنچه خیرات و برکات در عالم هستی است، روزی شما مجموعه ی خدمتگزاران به این انسانها شود.موفق و مؤید باشید.