روز پدر
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ تعداد بازدید: ۶۴۸۶
print

روز پدر نزدیک است

روز پدر

 به نام خالق زیبای ها

روز پدر نزدیک است .....وما در یاوران با غمی به بزرگی از دست دادن بیش از هزار پدرروبه رو هستیم ....غمی  که تمام غم هایم را فراموشم می کند.....خدایا چگونه میتوانم آرامشانکنم ؟ چگونه میتوانم مرهم قلب داغدارشان باشم؟وچگونه میتوانم لبخندی برلب هایشان بنشانم ؟
وقلبم سخت میگیرد که هیچ نمیتوانم انجام دهم ......هیچ ........
وتنها میتوانم دراین روزهای نزدیک شدن به ولادت مولایمان  پدر مهربان یتیمان از درگاهتتقاضا کنم که گذر این روز بزرگ را که به نام پدر" نامیده شده بر این کودکان و نوجوانانآسان بگردانی.....وآرزو کنم قدمهایی که در یاوران برای آنها برداشته می شود باعث خوشنودیتوو دلگرمی آنها باشد.......
وخوشا به حال کسی که بتواند به جز قدردانی از پدر با این بچه ها هم دلداری کند .....خدایا چقدرناتوانم .....چقدر......