درباره مجله بانی
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ تعداد بازدید: ۳۶۷۳
print

درباره مجله بانی

مجله بانی
 
 
بانی عنوان نشریه سراسری بنیاد خیریه مرحوم سزاواربندی میباشدکه بطور فصلی منتشر میشود این نشریه در 50 صفحه تمام رنگی و بر روی کاغذ گلاسه و تحت عنوان نشریه زنجیره ای قصرنامه به چاپ میرسد تیراژ پایه آن 10000 نسخه و محتوای این نشریه عمدتا به آثار نویسندگان و پژوهشگران در  حوزه امور خیریه وقف و خدمات عامل المنغعه اختصاص دارد.

مطالب مشابه