مطالب

آگهی تاسیس

آگهی تاسیس

ادامه مطلب
1395/05/20

سند چشم انداز

سند چشم انداز

ادامه مطلب
1394/06/28

پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل پروردگار یکتا را برای اعطای فرصت خدمت به هم نوعانم سپاسگزار و قدردانم. بنیاد خیریه مرحوم سزاوار اینک که با یاری و کمک های عاشقانه همه همراهان و نیکوکاران عزیز و هتل بین المللی قصر مشهد که همانند کوه عظیمی پشتوانه ارزشمند این بنیاد هس...

ادامه مطلب
1394/06/26

تاریخچه

تاریخچه بنیاد خیریه مرحوم سزاوار با اخذ مجوزهای رسمی و شماره ثبت 3518 در سال 1388 تأسیس و فعالیت خود را با تمرکز بر حمایت و توانمند سازی زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست آغاز نموده است. بنیاد خیریه مرحوم سزاوار سازمانی غیر دولتی، غیر سیاسی، وابست...

ادامه مطلب
1394/06/26

هیئت مدیره وامنا

هیئت مدیره وامنا

ادامه مطلب
1394/06/23

درباره مجله بانی

درباره مجله بانی

ادامه مطلب
1394/06/10