پیام مدیر عامل
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ تعداد بازدید: ۴۵۵۴
print

پیام مدیر عامل پروردگار یکتا را برای اعطای فرصت خدمت به هم نوعانم سپاسگزار و قدردانم. بنیاد خیریه مرحوم سزاوار اینک که با یاری و کمک های عاشقانه همه همراهان و نیکوکاران عزیز و هتل بین المللی قصر مشهد که همانند کوه عظیمی پشتوانه ارزشمند این بنیاد هستند، توانسته به حد بضاعت خود گام های مؤثری در زمینه کمک به زنان و کودکان نیازمند سرزمینمان بردارد، در اندیشه و آرزوی روزی است که هیچ هم نوعی غم تنگدستی و فقر را نداشته باشد و آسمان دل این عزیزان همانند رنگین کمان زیبای الهی پر از رنگ های شادی و محبت

 

 

 پیام مدیر عامل

 
پروردگار یکتا را برای اعطای فرصت خدمت به هم نوعانم سپاسگزار و قدردانم.
بنیاد خیریه مرحوم سزاوار اینک که با یاری و کمک های عاشقانه همه همراهان و نیکوکاران عزیز و هتل بین المللی قصر مشهد که همانند کوه عظیمی پشتوانه ارزشمند این بنیاد هستند، توانسته به حد بضاعت خود گام های مؤثری در زمینه کمک به زنان و کودکان نیازمند سرزمینمان بردارد، در اندیشه و آرزوی روزی است که هیچ هم نوعی غم تنگدستی و فقر را نداشته باشد و آسمان دل این عزیزان همانند رنگین کمان زیبای الهی پر از رنگ های شادی و محبت باشد.
خانواده بزرگ خیریه مرحوم سزاوار به لطف ایزد منان و با یاری شمار عزیزان، افق های روشنی پیش رو خواهد داشت. بنده و همکارانم به همه عزیزانی که با خانواده بزرگ خیریه مرحوم سزاوار در ارتباط هستند، قول می دهیم که همواره مانند گذشته هیچ گاه از تلاش در این راه خسته نخواهیم شد. از اعتماد شما سپاسگزاریم و همراهی شما را ارج می نهیم.
به امید ایرانی آبادتر و سرافرازتر، دکتر علیرضا سزاوار